Close
PL caret
Kwiecień 7, 2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy w erze sztucznej inteligencji

Bezpieczeństwo i higiena pracy w erze sztucznej inteligencji

 

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy to wymogi stawiane przez prawo oraz przepisy BHP. Warto jednak, aby troska o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną pracowników nie była jedynie odgórnym nakazem, lecz naturalnym zachowaniem w każdym przedsiębiorstwie. Jak więc w erze sztucznej inteligencji szybko reagować na potencjalne zagrożenia i poprawiać bezpieczeństwo? W jaki sposób do poprawy bezpieczeństwa oraz higieny pracy może przyczynić się innowacyjny na polskim rynku system CosmoEye?

 

Według raportu firmy Euler Hermes i organizacji Pracodawcy RP, ponad 19% ankietowanych celowo wykonywało swoje obowiązki niewłaściwie, a prawie 29% przyznało się do picia alkoholu w czasie pracy. Efekt? Wzrost ryzyka wystąpienia wypadków. I rzeczywiście jest ich z roku na rok w polskich firmach niestety coraz więcej. Według danych GUS, w I kwartale 2022 r. zgłoszono 11111 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To 2% więcej niż w I kwartale 2021 r. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną 61,4% wypadków. Jakie są tego koszty? Dla firm bardzo wymierne. W 2020 r. średni koszt wypadku przy pracy dla pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 osób wynosił 87 528 zł.

Krytyczne zdarzenia w firmie nie sprowadzają się wyłącznie do problemów związanych z brakiem pełnej kontroli nad bezpieczeństwem. Mogą być też efektem niedostatecznego nadzoru nad pracą. Dotyczy to zwłaszcza tych firm, które funkcjonują w systemie wielozmianowym. Problemem może być rozmywanie się odpowiedzialności m.in. za poszczególne etapy produkcji. Według raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” przygotowanego przez Medicover, pracownicy produkcji zatrudnieni w takim systemie mają również najwyższą średnią absencję chorobową na pracownika. To aż 16,9 dnia, czyli o ponad połowę więcej niż kierowcy czy kierownicy. Jak to wpływa na wydajność i efektywność całego przedsiębiorstwa? Odpowiedź wydaje się prosta. 

Niepożądane zdarzenia mogą być również wynikiem niepełnej wizualnej dokumentacji procesów, np. nieprzestrzegania przepisów i norm, w tym szczególnie zasad BHP i HACCAP. 

Do krytycznych zdarzeń dochodzi również wtedy, gdy pracownikom brak wystarczającej motywacji. Z badań przeprowadzonych w listopadzie 2021 r. na zlecenie portalu ePsycholodzy.pl wynika, że aż 65% Polaków zaobserwowało u siebie symptomy wypalenia zawodowego, w tym wyraźny spadek motywacji do pracy. Ile może kosztować firmę niezaangażowany pracownik w skali roku? W 2017 r. wyliczono, że kwota ta oscyluje w okolicach 33 tys. zł. Dzisiaj może być ona znacznie wyższa. 

Nie ma branży, która byłaby wolna od ryzyka nadużyć pracowniczych. Nawet najlepiej zarządzanym przedsiębiorstwom trudno również uciec od krytycznych zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na ich funkcjonowanie i znacząco utrudniać budowanie przewagi konkurencyjnej. Gdzie więc firmy powinny szukać rozwiązania powyższych problemów? 

Żadne opracowane szczegółowo procedury oraz monitoring nie zastąpią dobrej organizacji pracy oraz nadzoru kadry nad pracownikami i całym biznesowym procesem. Owszem, czynnik ludzki odgrywa nieocenioną rolę w zarządzaniu. Dlaczego jednak nie wspomóc kadr zarządzających i managerów nowoczesnymi technologiami oraz AI, zwłaszcza, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu poprawy bezpieczeństwa jest obecnie jednym z najważniejszych trendów w tej dziedzinie. Zacznijmy jednak od danych, bo to właśnie od nich rozpoczyna się praca sztucznej inteligencji. 

Jakie dane mogą zbierać przedsiębiorstwa?

W 2025 r. na świecie – według raportu IDC „Worldwide Global DataSphere Forecast” – będzie już 180 zettabajtów danych. Ilość gromadzonych danych każdego roku rośnie średnio o 23 proc. Co ważne, firmy produkują je w szybszym tempie (28 proc.) niż konsumenci. Rozwiązania pozwalające zbierać dane stały się na tyle powszechne, że rzadko już można spotkać przedsiębiorstwo, które nie korzystałoby z takiej możliwości. 

Jednym z najczęściejwykorzystywanych systemów gromadzących informacje jest monitoring wizyjny, dzięki któremu firmy mają dostęp do obrazu pochodzącego z kamer wideo. Hala produkcyjna lub magazynowa są pełne danych, dzięki którym można szerzej spojrzeć na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Czy jednak zebrane w ten sposób dane są w odpowiedni sposób dokumentowane i archiwizowane, a na kolejnym etapie umiejętnie analizowane oraz wykorzystywane? 

Według raportu firmy Mordor Intelligence z 2021 r. każdego dnia niestety generowane są ogromne ilości nieprzetworzonych danych. Prowadzi to m.in. do braku jakichkolwiek korzyści z ich gromadzenia. Niezapisane i nieprzetworzone informacje nie mają dla przedsiębiorstwa żadnej wartości. Za to wiedza, jaka płynie z analizy dokumentacji wizualnej – zwłaszcza jeśli dokonuje się jej w oparciu o sztuczną inteligencję – może bezpośrednio wpłynąć na usprawnienie wielu procesów biznesowych. 

Prowadzenie dokumentacji wizualnej jest jednocześnie dla przedsiębiorstw produkcyjnych jednym z najbardziej dostępnych – zarówno pod kątem łatwości implementacji, jak i pod względem kosztów – rozwiązań, dzięki którym można poprawić kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy

Sztuczna inteligencja może wykorzystać algorytmy uczenia maszynowego, aby nauczyć się rozpoznawać wzorce oraz identyfikować niebezpieczne sytuacje. Analiza obrazu wspierana przez AI może m.in. identyfikować pracowników, którzy nie noszą wymaganego sprzętu ochronnego, takiego jak np. kaski, okulary ochronne czy maseczki. Monitoring wizyjny przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji może również zidentyfikować pracowników, którzy wykonują niebezpieczne czynności, takie jak np. wchodzenie na wysokość bez odpowiedniego zabezpieczenia czy też pozostawienie przedmiotów w miejscach, w których być ich nie powinno. 

Identyfikacja krytycznych zdarzeń to jedno. Przetwarzanie przez sztuczną inteligencję dużej ilości danych niesie ze sobą wartość dodaną. Jest nią możliwość wskazania obszarów związanych z konkretnymi procesami w przedsiębiorstwie, w których wymagane jest podjęcie określonych działań lub decyzji. I na tym właśnie – zdaniem ekspertów – będzie się skupiać sztuczna inteligencja w przemyśle. Na optymalizacji związanej z przewidywaniem wydarzeń oraz na proponowaniu rozwiązań kadrze menedżerskiej. Sztuczna inteligencja jest w stanie w pewien sposób przewidzieć przyszłość i pomóc w rozwiązaniu problemów, z jakimi borykają się firmy.Systemy monitoringu wizyjnego współpracujące ze sztuczną inteligencją są również w stanie szybko reagować na incydenty, powiadamiając o nich personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Pozwala to na szybkie podjęcie działań, które mają na celu zapobieganie wypadkom lub innym niebezpiecznym sytuacjom. 

5 typowych problemów związanych z bezpieczeństwem pracy, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa:

  1. Brak możliwość pełnej kontroli nad bezpieczeństwem pracy w firmie.
  2. Brak możliwości stałego nadzoru obszarów w firmie (w szczególności dotyczy to pracy wielozmianowej).
  3. Nieprzestrzeganie przepisów oraz norm obowiązujących w danej branży.
  4. Niepełna wizualna dokumentacja procesów.
  5. Zbyt długi czas reakcji na zdarzenia. 

Jakie więc korzyści płyną dla przedsiębiorstwa z wykorzystania sztucznej inteligencji do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy? Sztuczna inteligencja nie popełnia błędów, ponieważ się nie męczy… Człowiek niestety nie tylko się męczy, ale i pod wpływem zmęczenia popełnia błędy, które mogą być jednym z głównych powodów urazów i wypadków w miejscu pracy. Monitoring wizyjny w połączeniu ze sztuczną inteligencją może ograniczać do minimum ludzkie błędy - wykrywać zmęczenie pracowników, identyfikować niebezpieczne obszary i ostrzegać pracowników oraz kadrę zarządzającą o potencjalnych zagrożeniach, zanim jeszcze cokolwiek się wydarzy.

Czym jest i jak działa system CosmoEye?

Jednym z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, które pomagają firmom monitorować procesy, a dzięki analizie zgromadzonych danych i informacji rozwiązywać problemy związane z krytycznymi sytuacjami oraz podwyższać standardy związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy jest CosmoEye. 

To system wyposażony w algorytmy AI, które pozwalają w bardzo szybkim czasie przetwarzać cyfrowy obraz z kamer wideo. Jest on w stanie dostarczyć rozwiązania pozwalające odnaleźć, rozpoznać, sklasyfikować wydarzenie na ekranie, a potem poinformować o nim wskazane osoby w czasie rzeczywistym. 

Jak to działa? Obraz z kamer systemu monitoringu kierowany jest do lokalnego serwera, gdzie wewnętrzne mechanizmy strumieniują go do silnika sztucznej inteligencji oraz zapisują nagrania. Za pomocą sieci neuronowych obraz jest analizowany i wykrywane są ustalone wzorce. Na zewnętrzny serwer trafiają informacje o znalezionych zdarzeniach. Tyle techniki. Dla firm oznacza to, że dzięki inteligentnym narzędziom system może wykrywać ruch, osoby lub incydenty na określonym obszarze. Na bieżąco alarmuje również, gdy wykryje nieprawidłowości lub odkryje możliwość wprowadzenia ulepszenia danej czynności. Organizacja, która wdrożyła u siebie system otrzymuje więc o nich powiadomienia i może oglądać kluczowe momenty, jakie zarejestrowała kamera. 

Co istotne, CosmoEye działa w czasie rzeczywistym. Dzięki aplikacji mobilnej menedżerowie mają pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem przy użyciu swojego telefonu. 

Biorąc pod uwagę fakt, że najwyższy poziom koncentracji pracowników odpowiedzialnych za analizowanie obrazu z kamer przemysłowych – według badań MPL Katowice – utrzymuje się zaledwie przez pierwsze 30 minut pracy, CosmoEye ma tutaj zdecydowaną przewagę. Gwarantuje bowiem wsparcie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. W końcu dokumentacja wizualna może być wykorzystywana przez firmy w sposób pełny i w najwyższym stopniu efektywny. Jak więc rozwiązania dostarcza system? 

5 rozwiązań dostarczanych przez system CosmoEye

  1. Pełna kontrola przedsiębiorstwa.
  2. Automatyczne alerty o niebezpieczeństwie wysyłane w czasie rzeczywistym.
  3. Natychmiastowa reakcja na zdarzenia.
  4. Przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w branży.
  5. Kompletna dokumentacja wizualna procesów.

 

Dzięki wykorzystanej technologii uczenia maszynowego system doskonali się wraz z przyrostem analizowanych danych. Przekłada się to na możliwość stałego dostosowywania się do, niekiedy specyficznego dla niektórych branż, środowiska produkcyjnego.

W jakich sytuacjach CosmoEye może poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy? 

W najprostszym przypadku system może poinformować menedżera o pojawieniu się osoby lub pojazdu w niedozwolonym obszarze poza godzinami pracy. System może także obserwować ścieżki poruszania się pracowników w halach produkcyjnych i magazynowych, mierzyć ich czas pracy netto i wskazywać momenty bezczynności. Oko CosmoEye może być rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie jakiekolwiek opomiarowanie czynności było do tej pory trudne bądź wręcz niemożliwe. 

W jakich sytuacjach CosmoEye może poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy? Po pierwsze, sztuczna inteligencja może zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy. Każdy wypadek przy pracy jest wynikiem jednego wydarzenia, które wynika z kilku przyczyn. W związku z tym suma przyczyn jest większa od ogólnej liczby wypadków. System pomaga w zniwelowaniu tych zjawisk poprzez stałą analizę streamingu z kamer oraz wysyłanie alertów bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Zapewnia również kontrolę nad odpowiednim doborem oraz dystrybucją środków ochrony indywidualnej pracowników oraz pozwala utrzymać standardy przyjęte przez inspektora BHP.

Niektóre wypadki i niebezpieczne zdarzenia mogą być konsekwencją znudzenia, które powstało z powodu monotonnej pracy, niewykorzystywania posiadanych umiejętności i potencjału, braku poczucia sensu wykonywanej pracy. Jak traci na tym przedsiębiorstwo? Niezaangażowany pracownik – według wyliczeń z 2017 r. – generuje w skali roku koszty dla firmy na poziomie ok. 33 tys. zł. Dzisiaj koszty te mogą być znaczenie wyższe. 

Sytuacjom związanym z brakiem motywacji można jednak zapobiegać. Wystarczy w porę wychwycić oznaki znudzenia i spróbować im przeciwdziałać. Można również częściej zwracać uwagę na pozytywne postawy pracowników. 

Czy systemy opierające się na sztucznej inteligencji mogą przyczynić się do rozwiązania tego typu problemów i mogą mieć wpływ na zwiększenie motywacji? CosmoEye, dzięki modułowi sztucznej inteligencji, potrafi wyszukiwać określone wzorce zachowań. Identyfikuje więc nie tylko zdarzenia negatywne, lecz również te o wydźwięku pozytywnym. Jest w stanie wykryć osoby pracujące wydajniej, przenalizować ich zachowanie i na tej podstawie w czasie rzeczywistym wysyła informacje do menedżera obszaru, które zawierają zapis wideo powiązany z ponad przeciętnymi wskaźnikami danej osoby. System zauważy również powtarzającą się bezczynność, która może być efektem znudzenia w pracy. W obu przypadkach ma więc wpływ na optymalizację procesów zachodzących w firmie. To jednak od kadry zarządzającej zależy, czy informacje te wykorzysta do wprowadzenia rozwiązań motywujących pracowników. 

CosmoEye jest bardzo skutecznym narzędziem służącym do redukcji ryzyka wypadków oraz do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Potwierdzają to zarówno zadowoleni klienci, jak i nagroda branżowa “Produkt Roku 2022” w kategorii “Poprawa bezpieczeństwa”.

Czy to się opłaca? 

Bezpieczeństwo oraz higiena w miejscu pracy powinny być jedną z głównych trosk przedsiębiorstw. Niestety tradycyjne metody monitoringu uniemożliwiają szybką identyfikację oraz eliminację potencjalnych zagrożeń. W stworzeniu bezpiecznego miejsca pracy coraz częściej pomaga przedsiębiorstwom sztuczna inteligencja.

Wykorzystanie w procesach biznesowych sztucznej inteligencji kusi wiele przedsiębiorstw. Potwierdzają to badania. Według raportu Zyro z lutego 2022 r. ponad 35 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w jakiejś formie, a niemal 85 proc. firm klasyfikuje inwestycje w sztuczną inteligencję jako swój priorytet strategiczny. Wiele z firm ma jednak obawy i zadaje sobie pytania czy inwestycja jest w stanie się zwrócić i w jakiej perspektywie czasowej. 

CosmoEye jest finansowane przez oszczędności, które generuje stosowanie systemu. Koszt wdrożenia – pomijając wpływ narzędzia na optymalizację procesów biznesowych i podnoszenie kultury organizacyjnej – powinien zwrócić się w okresie od roku do trzech lat. Stopa zwrotu zależy oczywiście od specyfiki firmy. Dlaczego CosmoEye zwraca się tak szybko? Po pierwsze, znacząco wpływa na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. System pozwala również – dzięki eliminacji m.in. zjawiska „symulowania pracy” – zwiększyć wydajność oraz wyliczyć, a tym samym zwiększać efektywny czas pracy. 

 

Zapisz się do newsletter’a

Bądź na bieżąco z nowościami w Cosmoeye
Wystąpił błąd. Sprawdź pola formularza i spróbuj ponownie.
Ten adres jest już w naszej bazie.
Subskrypcja została dodana. Dziękujemy!
Cosmoeye spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie informuję, iż uzyskała w dniu 11.05.2022 r. za pośrednictwem Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. w ramach realizacji Programu PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pomoc publiczną z Funduszy Europejskich w kwocie 2.000.000,00 (dwa miliony złotych) przeznaczoną na realizację projektu w zakresie rozwoju i komercjalizacji Systemu transmisji strumieniowej B2B do zarządzania magazynem i planowania zasobów przedsiębiorstwa, wykorzystującym zintegrowane kamery (sprzęt) i narzędzie sztucznej inteligencji do analizowania obrazów w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zarządzania.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
Pobierz prezentację Download