Close
PL caret
Listopad 30, 2022

CosmoEye. Sztuczna inteligencja w świecie biznesu

CosmoEye. Sztuczna inteligencja w świecie biznesu

Nie ma branży, która byłaby wolna od ryzyka nadużyć pracowniczych. Nawet najlepiej
zarządzanym przedsiębiorstwom trudno również uciec od krytycznych zdarzeń, które mogą mieć
negatywny wpływ na ich funkcjonowanie i znacząco utrudniać budowanie przewagi konkurencyjnej.
Gdzie firmy powinny więc szukać rozwiązania problemów? Z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja
i systemy takie jak CosmoEye.

 

Przedsiębiorstwo bez problemów nie istnieje


Według raportu firmy Euler Hermes i organizacji Pracodawcy RP, już kilka lat temu działaniem
pracownika na szkodę przedsiębiorcy dotkniętych było aż 78 proc. polskich firm. 32% ankietowanych
– według badania „Lojalność w pracy” przeprowadzonego przez firmę LiveCareer w 2022 r. –
wyniosło z miejsca pracy drobne przedmioty. Do przywłaszczenia sobie firmowych towarów oraz
sprzętu przyznało się blisko 7%. Można powiedzieć, że to tylko deklaracje uczestników badania.
Twarde dane pokazują jednak, że to realny i jak najbardziej namacalny dla polskich firm problem. W
2020 r. przez kradzieże w miejscach pracy przedsiębiorcy w Polsce stracili aż 792 mln euro.


To jednak nie jedyne nadużycia. Ponad 19% ankietowanych celowo wykonało swoje obowiązki
niewłaściwie, a prawie 29% przyznało się do picia alkoholu w czasie pracy. Efekt? Wzrost ryzyka
wystąpienia wypadków. I rzeczywiście jest ich z roku na rok w polskich firmach niestety coraz więcej.
Według danych GUS, w I kwartale 2022 r. zgłoszono 11111 osób poszkodowanych w wypadkach przy
pracy. To 2% więcej niż w I kwartale 2021 r. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było
przyczyną 61,4% wypadków. Jakie są tego koszty? Dla firm bardzo wymierne. W 2020 r.
średni koszt wypadku przy pracy dla pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 osób wynosił 87 528
zł.


Krytyczne zdarzenia w firmie nie sprowadzają się wyłącznie do nadużyć pracowników oraz
problemów związanych z brakiem pełnej kontroli nad bezpieczeństwem. Mogą być też efektem
niedostatecznego nadzoru nad pracą. Dotyczy to zwłaszcza tych firm, które funkcjonują w systemie
wielozmianowym. Problemem może być rozmywanie się odpowiedzialności m.in. za poszczególne
etapy produkcji. Według raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017”,
przygotowanego przez Medicover, pracownicy produkcji zatrudnieni w takim systemie mają również

najwyższą średnią absencję chorobową na pracownika. To aż 16,9 dnia, czyli o ponad połowę więcej
niż kierowcy czy kierownicy. Jak to wpływa na wydajność i efektywność całego przedsiębiorstwa?
Odpowiedź wydaje się prosta.


Niepożądane zdarzenia mogą być również wynikiem niepełnej wizualnej dokumentacji procesów, np.
reklamacji, czy też nieprzestrzegania przepisów i norm, w tym szczególnie zasad BHP i HACCP.
Do krytycznych zdarzeń dochodzi również wtedy, gdy pracownikom brak wystarczającej motywacji. Z
badań przeprowadzonych w listopadzie 2021 r. na zlecenie portalu ePsycholodzy.pl wynika, że aż
65% Polaków zaobserwowało u siebie symptomy wypalenia zawodowego, w tym wyraźny spadek
motywacji do pracy. Ile może kosztować firmę niezaangażowany pracownik w skali roku? W 2017 r.
wyliczono, że kwota ta oscyluje w okolicach 33 tys. zł. Dzisiaj może być ona znacznie wyższa.


Nie ma branży, która byłaby wolna od ryzyka nadużyć pracowniczych. Nawet najlepiej zarządzanym
przedsiębiorstwom trudno również uciec od krytycznych zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ
na ich funkcjonowanie i znacząco utrudniać budowanie przewagi konkurencyjnej. Gdzie więc firmy
powinny szukać rozwiązania powyższych problemów?


Kiedy do świata biznesu wkracza sztuczna inteligencja…


Żadne opracowane szczegółowo procedury oraz monitoring nie zastąpią dobrej organizacji pracy oraz
nadzoru kadry nad pracownikami i całym biznesowym procesem. Owszem, czynnik ludzki odgrywa
nieocenioną rolę w zarządzaniu. Dlaczego jednak nie wspomóc kadr zarządzających i managerów
nowoczesnymi technologiami i sztuczną inteligencją?


Właśnie o takich rozwiązaniach, które mogłyby pomóc w identyfikacji oraz zminimalizowaniu – a
nawet całkowitym wyeliminowaniu – krytycznych zdarzeń w firmach od wielu lat myślał Kosma
Kindlik. W głowie tego praktyka biznesu, zajmującego się strategicznym zarządzaniem w branżach
technicznych, tlił się pomysł, który opierał się na połączeniu świata cyfr i obrazów w pełną informację
o istotnych zdarzeniach w firmie.


Finanse i księgowość, kadry i płace, magazyny, dystrybucja… Większość firm z branży produkcyjnej i
logistycznej korzysta z oprogramowania do zarządzania powyższymi obszarami. Większość
przedsiębiorstw reprezentujących te sektory wdraża również monitoring wideo z możliwością zapisu
zdarzeń. Doświadczenia Kindlika związane z korzystaniem z obydwu rozwiązań niezależnie nasunęły
mu pomysł ich połączenia. Tak powstała główna idea koncepcji systemu CosmoEye. Kiedy Kindlik
spotkał na swojej zawodowej drodze Kamila Dudka, eksperta w zakresie analizy procesów
biznesowych oraz tworzenia i wdrażania oprogramowania dla firm, CosmoEye ujrzało światło
dzienne.

 

Jak działa system CosmoEye?


System CosmoEye wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy nagrań z kamer w czasie
rzeczywistym oraz podejmuje stosowne akcje, które mają na celu usprawnienie procesów i
rozwiązanie typowych problemów, z jakimi zmagają się firmy.


Biorąc pod uwagę fakt, że najwyższy poziom koncentracji pracowników odpowiedzialnych za
analizowanie obrazu z kamer przemysłowych – według badań MPL Katowice – utrzymuje się zaledwie
przez pierwsze 30 minut pracy, CosmoEye ma tutaj zdecydowaną przewagę. Gwarantuje bowiem
wsparcie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.


Jak to działa? Obraz z kamer systemu monitoringu kierowany jest do lokalnego serwera, gdzie
wewnętrzne mechanizmy strumieniują go do silnika sztucznej inteligencji oraz zapisują nagrania. Za
pomocą sieci neuronowych obraz jest analizowany i wykrywane są ustalone wzorce. Na zewnętrzny
serwer trafiają informacje o znalezionych zdarzeniach. Tyle techniki. Dla firm oznacza to, że dzięki
inteligentnym narzędziom system może wykrywać ruch, osoby lub incydenty na określonym
obszarze. Na bieżąco alarmuje również, gdy wykryje nieprawidłowości lub odkryje możliwość
wprowadzenia ulepszenia danej czynności. Organizacja, która wdrożyła u siebie system otrzymuje
powiadomienia i może oglądać kluczowe momenty, jakie zarejestrowała kamera.


Dzięki wykorzystanej technologii uczenia maszynowego, system doskonali się wraz z przyrostem
analizowanych danych. Przekłada się to na możliwość stałego dostosowywania się do, niekiedy
specyficznego dla niektórych branż, środowiska produkcyjnego.


Od hal magazynowych w centrach logistycznych po produkcję i domy opieki


System CosmoEye, którego działanie w najszerszym wymiarze sprowadza się do usprawnienia oraz
optymalizacji procesów biznesowych, znajduje zastosowanie w organizacjach o różnym profilu
działalności. Wymierne korzyści z jego wdrożenia odczują nie tylko zarządzający halami
produkcyjnymi, magazynowymi centrami logistycznymi czy też magazynami zewnętrznymi lub
hurtowniami, lecz również managerowie takich placówek jak ośrodki opieki nad seniorami. Te
ostatnie muszą zapewnić swoim podopiecznym ogólne bezpieczeństwo. System – dzięki analizie
obrazów z kamery – może wykryć m.in., że w danej lokalizacji jest pacjent, a być go tam nie powinno.


Szczególnie duże możliwości zastosowania systemu otwierają się przed firmami produkcyjnymi,
których główną bolączką jest nieprzestrzeganie zasad BHP i HACCP. CosmoEye pomaga w utrzymaniu
przez firmy standardów przyjętych przez inspektora BHP. Wdrożenie narzędzia i jego efektywne
wykorzystanie znacząco wpływa na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Minimalizuje tym

samym koszty pracodawcy ponoszone w związku z tego typu wydarzeniami. Jak już pisaliśmy, nie są
one wcale takie małe. System wykrywa również takie zdarzenia jak np. pracownicy bez czapek,
rękawiczek czy masek. Jeśli taka osoba zostanie znaleziona, system przekazuje informację
managerowi. Firmy produkcyjne nie są również wolne od nadużyć, w tym celowego niewykonywania
zleconych przez pracodawcę zadań. Ustawiony w systemie alert bezczynności natychmiast
poinformuje o tym osobę zarządzającą.


Wdrożenie systemu np. w magazynie to przede wszystkim podniesienie wydajności i efektywności
pracy. Nie bez znaczenia jest oczywiście redukcja kosztów związana zarówno z ograniczeniem liczby
potrzebnych pracowników, przy jednoczesny zwiększeniu operacji logistycznych i skróceniu czasu ich
realizacji, jak i ze stratami spowodowanymi upływem terminu ważności, zniszczeniami.


Jak powszechnie wiadomo, niezadowolenie klientów odbija się na przychodach firmy. Jedną z
przyczyn takiego stanu rzeczy może być negatywnie rozpatrzona reklamacja. Dzięki pełnej
dokumentacji dostępnej w systemie, pracownik w ciągu kilku minut jest w stanie rozpatrzyć
zasadność reklamacji lub jej brak.


CosmoEye działa w czasie rzeczywistym. Dzięki aplikacji mobilnej można mieć pełną kontrolę nad
przedsiębiorstwem przy użyciu telefonu. Mobilne alerty bezpieczeństwa powiadamiają managerów, a
ci mogą natychmiast reagować na każdy incydent pojawiający się w firmie.


CosmoEye identyfikuje jednak nie tylko zdarzenia negatywne. Dzięki modułowi sztucznej inteligencji
potrafi wyszukiwać określone wzorce zachowań – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – i
informować o nich wysyłając powiadomienia w czasie rzeczywistym. System zauważy więc zarówno
pracę przewyższającą normę, jak i przestrzeganie czasu przerwy. Teraz już tylko od kadry
zarządzającej zależy, czy wykorzysta te informacje do nagrodzenia pracowników, a tym samym
motywowania ich do lepszej pracy.


Sztuczna inteligencja na liście strategicznych inwestycji


CosmoEye to narzędzie wspomagające zarządzanie organizacją na każdym etapie jej funkcjonowania,
na którym można zdefiniować, a później rozpoznać za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji
zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wideo.


Według raportu Zyro z lutego 2022 r., ponad 35 proc. firm wykorzystuje sztuczną inteligencję
w jakiejś formie, a niemal 85 proc. firm klasyfikuje inwestycje w sztuczną inteligencję jako swój
priorytet strategiczny. Jeśli również dla Twojej firmy inwestycja w sztuczną inteligencję – dzięki której
możliwe będzie zoptymalizowanie procesów biznesowych, poprawa bezpieczeństwa czy też dbałość

o kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa – jest na liście priorytetów, odwiedź stronę
www.cosmoeye.ai i poznaj bliżej rozwiązania oferowane przez CosmoEye.

Zapisz się do newsletter’a

Bądź na bieżąco z nowościami w Cosmoeye
Wystąpił błąd. Sprawdź pola formularza i spróbuj ponownie.
Ten adres jest już w naszej bazie.
Subskrypcja została dodana. Dziękujemy!
Cosmoeye spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie informuję, iż uzyskała w dniu 11.05.2022 r. za pośrednictwem Arkley Brinc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. w ramach realizacji Programu PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pomoc publiczną z Funduszy Europejskich w kwocie 2.000.000,00 (dwa miliony złotych) przeznaczoną na realizację projektu w zakresie rozwoju i komercjalizacji Systemu transmisji strumieniowej B2B do zarządzania magazynem i planowania zasobów przedsiębiorstwa, wykorzystującym zintegrowane kamery (sprzęt) i narzędzie sztucznej inteligencji do analizowania obrazów w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zarządzania.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
Pobierz prezentację Download